TECNOLOGIA

La Tecnologia està present en tots els àmbits de la nostra vida, perquè estem envoltats d'objectes i de màquines tecnològiques electròniques o mecàniques, simples o molt complexes i a secundària és una matèria més que ens ajudarà a entrendre i comprendre el nostre entorn.

La tecnologia i la familia

Què és la tecnologia?

Què pretèn la tecnologia?

ETIMOLOGIA: La paraula tecnologia prové del grec tekne (tècnica, ofici) i logos (ciència, coneixement).

Exemple de l'apliciació del procés tecnològic fet per

Pau González 2nC

Exemple de l'apliciació del procés tecnològic fet per

Max Balsells 2nC

2020-09-10_18h45_17.png