2.-INTRODUCCIÓ AL MÓN DE LES APPS I ORGANITZACIÓ DEL GRUP

2.1. Què farem en el nostre projecte?

 

Al llarg del curs ens proposem dur a terme un projecte que consisteix en el disseny i desenvolupament d’una app per a dispositius mòbils.

Treballareu en grup i us organitzareu simulant una empresa per la qual cosa haureu de triar un nom i un logotip que us identifiqui, així com crear la vostra pàgina web comercial.

L’app ha de respondre a una necessitat detectada per vosaltres i que pot ser solucionada mitjançant el seu desenvolupament. Haureu d’observar, comentar dins del grup, valorar i triar la idea que més s’ajusti als vostres interessos. Posteriorment passareu a realitzar un prototip que caldrà valorar segons els criteris del futurs usuaris i de propostes similars que ja existeixen, fent un estudi de mercat.

Un cop decidit quin serà el disseny definitiu començareu la seva creació mitjançant App Inventor, un software gratuït desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology).

L’objectiu fonamental és desenvolupar i presentar la vostra idea, per això se us demanarà també un vídeo de presentació, així com estratègies de venda de la vostra app, que passen per analitzar possibles models de negoci i fer-ne la seva defensa davant dels vostres companys i companyes.

En tot aquest projecte tindreu el recolzament del vostre professor o professora, però també d’experts externs al vostre centre, que treballen a empreses relacionades amb la tecnologia, i que seran els vostres mentors. Aquests experts us ajudaran i guiaran al llarg de tot el procés tant des del punt de vista tècnic com empresarial.

Fer reals i aplicables les vostres idees, dissenys, creacions i propostes és l’objectiu final del projecte. És un repte que us engrescarà, n’estem segurs. Al cap i a la fi estem parlant d’acostar el món real, el vostre món, a l’institut. Ànims i molta sort !

APPS

Una App és una aplicació de programari que s'instal·la en dispositius mòbils o tablets per ajudar a l'usuari en una labor concreta, ja sigui de caràcter professional o d'oci i entreteniment.

 

L'objectiu d'una app és facilitar-nos la consecució d'una tasca determinada o assistir-nos en operacions i gestions del dia a dia.

Existeixen infinitat de tipus d'aplicacions: Apps de notícies (elmundo.es),  jocs (CSR Racing), eines de comunicació com Whatsapp, xarxes socials com Google+, apps per sortir de festa (Liveclubs),  promocions comercials (McDonnalds), aplicacions per vendre les teves coses usades (Wallapop)…etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. CREACIÓ DE L’EQUIP

Com ja sabeu, l’objectiu d’aquest projecte és que cada equip dissenyi i desenvolupi una aplicació per a dispositius mòbils, però per arribar a aquest producte final és necessari que tots vosaltres participeu i col·laboreu en les tasques que s’han d’anar desenvolupant. El treball en equip és la base per dur-les a terme i organitzar-se, compartir, escoltar, ajudar han de ser les “regles” que han de guiar la vostra feina. Un equip ho és quan tots els membres senten que en formen part i que treballen en la mateixa direcció i amb uns objectius comuns. La gestió del treball en equip no és simple ja que al llarg de tot el procés poden sorgir inconvenients i problemes. És per això que heu d’establir una sèrie de pautes d’organització que us ajudin al llarg de tot el projecte.

 

1. El nom de l’equip

 

El primer pas per ser un equip és trobar un nom que us identifiqui i que tots els components sentin com a seu. No hi ha pautes per triar un nom o un altre, tot i que és millor defugir les solucions fàcils com ara agafar les inicials dels noms del membres de l’equip. També cal tenir compte amb noms que puguin ferir susceptibilitats o siguin èticament incorrectes. No oblideu que el nom de l’equip és el nom de la vostra empresa i per tant us ha de representar com a tal.

 

 

2. Els rols en el treball en equip

 

Malgrat tots els membres de l’equip han de participar en el desenvolupament de totes les tasques, és important que s’estableixin responsables concrets. Aquests responsables han de fer el seguiment de tasques que tinguin característiques comunes i és per això que podem parlar de rols. En un equip es poden establir cinc tipus de rols fonamentals:

1. Creatiu: aporta idees i solucions. Tots sou creatius, per tant és un rol que tots vosaltres haureu d’exercir en tot moment.

2. Coordinador: organitza i gestiona les activitats.

3. Explorador: busca informació i recursos.

4. Constructor: converteix les idees en alguna cosa concreta.

5. Comunicador: elabora i transmet la informació.

 

Us definim, a tall d’exemple, algunes de les tasques que hauria de dur a terme cadascun dels rols. Cadascun de vosaltres haureu d’assumir un d’aquests rols com a primari i un altre de secundari.

  1. El rol primari és aquell que cal intentar exercir en tot moment.

  2. El rol secundari serveix per donar suport a la persona que té aquest rol com a principal.

Tenir assignat un rol implica que teniu més càrrega de responsabilitat en segons quins moments. En cada moment del projecte un dels rols tindrà un paper més determinant, però no us oblideu que heu de participar en totes les activitats independentment del vostre rol principal i secundari.

 

També haureu de decidir si aquests rols es mantenen al llarg de tot el procés o bé establiu una rotació per experimentar totes les tasques.

 

3. Els pactes de l’equip

 

Un cop estigui format l’equip cal establir unes normes de funcionament i, per tant, definir uns pactes que ajudin a seguir aquestes normes i a assolir els objectius fixats.

 

Els pactes han d’orientar de forma clara quines seran les pautes d’actuació de l’equip i com s’han de solucionar els problemes o inconvenients que puguin sorgir al llarg del procés. Han d’incloure, també, les normes de relació i treball entre els components que tots heu de complir.

 

No ha de ser una llista llarga, normalment 5 o 6 pactes poden cobrir tots els casos.

 

Per redactar-los podeu començar per plantejar-vos situacions que podrien donar-se de forma habitual i trobar quina seria la solució més adient. Alguns exemples:

1. Un component de l’equip no fa les tasques encomanades de forma habitual

2. Un component de l’equip ha de faltar a l’institut a causa d’una malaltia llarga

3. Dos components de l’equip acostumen a tenir mala relació entre ells ....

 

Els pactes que s’estableixin han de ser redactats de forma consensuada i han de quedar recollits en un document signat per tots els membres de l’equip.

4. Els documents de l’equip

 

Al llarg de les diferents activitats relacionades amb el projecte, haureu de guardar tots els documents que es generin i aquests han d’estar accessibles per a tots els components del grup i pel vostre professor o professora.